Rozstrzygnięcie konkursu na dostawę oprogramowania

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert dotyczącego Zapytania ofertowego nr 3 na Oprogramowanie wspomagające proces produkcji opakowań tekturowych wybranym Wykonawcą została firma:

STREAMSOFT Kraków Sp. z o.o.
ul. Opolska 18
31-323 Kraków