Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe nr 01.2018

Projekt budowlany:

A-01 PZT
A-02 Rzut przyziemia inwentaryzacja
A-03 Rzut połaci dachu inwentaryzacja
A-04 Przekrój A-A inwentaryzacja
A-05 Przekrój B-B inwentaryzacja
A-06 Elewacja Południowa inwentaryzacja
A-07 Elewacja Zachodnia inwentaryzacja
A-08 Elewacja Północna inwentaryzacja
A-09 Elewacja Wschodnia inwentaryzacja
A-10 Rzut fundamentów
A-11 Rzut przyziemia
A-12 Rzut piętra
A-13 Rzut konstrukcji dachu
A-14 Rzut połaci dachu
A-15 Przekrój A-A
A-16 Przekrój C-C
A-17 Przekrój B-B
A-18 Elewacja Północna
A-19 Elewacja Zachodnia
A-20 Elewacja Południowa
A-21 Elewacja wschodnia
EKSPERTYZA TECHNICZNA
EL 01 – Rzut przyziemia instalacja elektryczna oświetleniowa
EL 02 – Instalacja zasalania maszyn – rzut przyziemia
EL 03 – Instalacja odgromowa – rzut przyziemia
EL 04 – Trasa koryt kablowych
EL 05 – Lokalizacja klap dymowych i okablowania
EL 06 – PZT instalacje elektryczne
EL 07 – Schemat rozdzielnicy głównej
INFORMACJA BIOZ
OPIS TECHNICZNY – ARCHITEKTURA
OPIS TECHNICZNY – ELEKTRYKA
OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE SANITARNE
OPIS TECHNICZNY – KONSTRUKCJA
OPIS TECHNICZNY – ZAGOSPODAROWANIE
SANIT 01 – PZT instalacje sanitarne
SANIT 02 – Profil kan sanitarnej
SANIT 03 – Profila kana deszczowej
SANIT 04 – Rzut instalacji wod-kan przyziemie
SANIT 05 – Rzut instalacji wodociągowej piętro
SANIT 06 – Rzut instalacji kanalizacji sanitarnej piętro
SANIT 07 – Rzut instalacji CO przyziemie