Wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań tekturowych zabezpieczonych impregnatem o wysokiej tłuszczodporności.

Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Beneficjent: PackOn Sp. z o.o. Jedlno Pierwsze 35

Opis: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego