Dotacja na kapitał obrotowy dla PackOn Sp.z o.o. – producenta opakowań tekturowych 

Projekt: POIR.03.04.00-10-0012/O