Wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań tekturowych

zabezpieczanych impregnatem o wysokiej tłuszczoodporności
Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Beneficjent: PackOn Sp. z o.o. Jedlno Pierwsze 35
Opis: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.