Rola opakowań kartonowych w logistyce

Rola opakowań kartonowych w logistyce

Opakowanie kartonowe pełni wiele funkcji. Jest elementem zabezpieczającym dany towar w transporcie. Pełni funkcję marketingową, pozwala wyeksponować towar w sposób atrakcyjny i przyciągający uwagę potencjalnego nabywcy. Opakowania kartonowe są również powszechnie wykorzystywane w procesie sprzedaży wysyłkowej, na którym skupimy się w poniższym artykule.

Logistyka obejmuje wysyłanie, odbieranie i magazynowanie towarów. W ramach tych działań, na każdym etapie realizacji, wykorzystuje się różnego rodzaju opakowania indywidualne i zbiorcze, których zadaniem jest przede wszystkim ochrona produktów w czasie transportu i magazynowania, a także ułatwienie ich identyfikacji w magazynie. Większość opakowań wykorzystywanych w procesach logistycznych to opakowania kartonowe. Ich wybór jest podyktowany licznymi zaletami opakowania kartonowego, które jest:

  • uniwersalne, 
  • trwałe, 
  • ekologiczne, 
  • ergonomiczne, 
  • łatwe w znakowaniu.

Jaka jest rola opakowania w logistyce?

Opakowania kartonowe w logistyce spełniają bardzo ważną rolę. Od ich jakości bardzo często zależy to, w jakim stanie towar dotrze do klienta końcowego. To z kolei wpływa na opinię, jaką klient wyrabia sobie o danej marce. Zabezpieczając towar na czas transportu i generując pozytywne wrażenia przy tzw. unboxingu opakowania kartonowe oddziałują na percepcję odbiorcy. Zanim jednak przesyłka trafi w ręce odbiorcy opakowanie kartonowe i jego zawartość muszą przejść przez długi łańcuch procesów logistycznych. Tu także istotne jest opakowanie. 

 

Bez opakowań nie dałoby się skutecznie transportować towarów, a co za tym idzie odbierać ich od producentów lub wytwórców i bezpiecznie przekazywać do kolejnych podmiotów. Opakowania są sprzężone także z innymi procesami logistycznymi:

  • magazynowanie, 
  • paletowanie, 
  • kompletowanie zamówień. 

Dzięki odpowiednio zaprojektowanym opakowaniom kartonowym procesy te są bardziej wydajne, a przestrzeń w magazynie i podczas transportu jeszcze lepiej wykorzystywana.

Funkcje opakowania kartonowego w logistyce 

Analizując funkcje opakowań tekturowych w logistyce nie należy zapominać o funkcji informacyjnej. O ile opakowanie produktu musi zawierać wyszczególnione w przepisach informacje dotyczące jego składu i przeznaczenia, o tyle opakowania zbiorcze powinny zawierać informacje umożliwiające prawidłową i szybką identyfikację wyrobów w magazynie. W tym celu bardzo często wykorzystuje się etykiety, które trwale przywierają do powierzchni kartonu umożliwiając identyfikację jego zawartości w praktycznie każdych warunkach.